Úvod  
  Reference  
  Stropní systémy SPIROLL  
  Ceník SPIROLL  
  Tel: 736 76 90 36  
  E-mail: sk.stav@seznam.cz  
  Recyklace  
  Výkopy, demolice, bourací práce  
  Jeřáb LIEBHERR  
  Elektroinstalace  
  Kontakt  

Recyklace stavební suti a zpracování recyklátu

Recyklace stavební suti navazuje na hlavní činnost stavební firmy SKL RECYKLOSTAV s.r.o., kterou je provádění demolic. Díky moderní recyklační technice, jsme schopni profesionálně a ekologicky zpracovat veškerý stavební odpad. Vlastní zpracování stavebního odpadu probíhá v našich recyklačních dvorech nebo přímo v místě demolice za využití mobilní recyklační linky, kterou je možno v rámci České republiky přistavit do dvou dnů (v případě volné kapacity). V obou případech je možno ekologicky zlikvidovat následující vstupní materiály do velikosti hrany až 50 cm (individuálně lze dohodnout i větší rozměry – v tomto případě jsou ceny kalkulovány individuálně):
» železobeton
» prostý beton
» asfalty a konstrukce vozovek
» cihly
» kámen
» keramické mateiály a sklo
» dřevo
Recyklát jako výsledek likvidace stavební suti je levným stavebním materiálem, který nahrazuje štěrky, štěrkopísky apod. Stavební firma SKL RECYKLOSTAV s.r.o. získala certifikáty jakosti recyklátů a výstupy recyklátu tedy splňují náročné požadavky na použití materiálů ve výstavbě.

Zpracování stavebních odpadů – průběh

1. odloučení železných částí magnetickým separátorem od ostatní suti
2. roztřídění podrceného matariálu do frakcí:
» 0 – 16 mm
» 16 – 32 mm
» 32 – 64 mm
Libovolná hustota síta dle přání zákazníka.
3. stavební drť (recyklát) je připravena k dalšímu použití

KONTAKT:
SKL recyklostav
mobil:   736 76 90 36
IČO: 290 10 161
sk.stav@seznam.cz


Pondělí7:3015:30
Úterý7:3015:30
Středa7:3015:30
Čtvrtek7:3015:30
Pátek7:3015:30
Sobota8:0012:00
Nedělezavřeno